Prevelika zelja za seksom - Hiperseksualnost

Prevelika želja za seksom – Hiperseksualnost

Opsesija seksom i seksualno ponašanje van uobičajenog – obuhvata kompulsivno seksualno ponašanje – hiperseksualnost, hiperseksualni poremećaj, nimfomaniju, satirijazu ili seksualnu zavisnost

Hiperseksualnost ili po najkraćoj definiciji preterana želja za seksom odavno nije tabu. Međutim, iako je to stanje jasno opisano, njegovi uzroci nisu nikad do kraja razjašnjeni. Termin se kao takav pojavljuje u naučnim krugovima i u stručnoj literaturi dugi niz godina, ali sama nauka niti bilo ko drugi još uvek nije utvrdio da li hiperseksualnost realno postoji ili ne. Ralog tome verovatno bi trebalo tražiti u činjenici da nju najpre mora da dijagnostikuje pojedinac sam za sebe, naravno ukoliko je seksualno osvešćen, jer se u seksu pojam „preterano“ ne može posmatrati kao neto ili bruto, a “mnogo” je samo onda kada sam proceniš da je tako.

Opsesija seksom i seksualno ponašanje van uobičajenog – obuhvata kompulsivno seksualno ponašanje – hiperseksualnost, hiperseksualni poremećaj, nimfomaniju satirijazu ili seksualnu zavisnost.

Takva opsesija može negativno da utiče na mnoge aspekte života: brak, vezu, posao ili zdravlje.

Prevelika zelja za seksom - Hiperseksualnost

Hiperseksualnost može podrazumevati:

  • samostimulaciju i samozadovoljavanje koje vremenom postaje opsesija
  • plaćanje za seks
  • vezu sa više partnera ili partnerki istovremeno.

Bez obzira na to kako se naziva i kakvu prirodu ponašanja ima, „preterano“ seksualno ponašanje može negativno uticati na: samopouzdanje, odnose, karijeru, brak i ljude u okruženju.

Simptomi hiperseksualnog ponašanja variraju od vrste i ozbiljnosti, a najčeći su:

  • intenzivni seksualni impulsi van kontrole
  • nezadovoljenje normalnim seksualnim odnosom
  • opsesija seksom kao bijeg od drugih problema poput usamljenosti, depresije, anksioznosti ili stresa
  • uporno dublje upuštanje u seksualne odnose i u situacijama koje mogu imati ozbiljne posledice i na brak, vezu, posao i zdravlje (polno prenosive bolesti)
  • problemi sa uspostavljanjem i održavanjem emocionalne bliskosti, bilo u braku ili u ozbiljnoj vezi.

Proizvodi za potenciju